Prekryté kompostovisko

Na rozdiel od kompostovania v prípade otvoreného a spevneného kompostoviska sa priesaková voda neriedi zrážkami pri prekrytom riešení, čím sa výrazne znižuje množstvo eluátu. Dažďová voda sa zbiera oddelene a môže presakovať bez úpravy. V horúcom podnebí poskytuje prekrytie dodatočnú ochranu proti vysychaniu. Okrem toho je možné na strešnú konštrukciu nainštalovať automatický zavlažovací systém, ktorý udržiava požadovanú vlhkosť kompostu.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Kapacita
od 300 t/a
Emission
Komentár
Nezávisle od zrážok