Zastrešenie boxov

V závislosti od technických a právnych požiadaviek sa pre naše Kompostovanie v boxoch">boxy používajú dva rôzne typy striech:

  • vzduchotesná fólia na box
  • polopriepustná filtračná membrána

Pri vzduchotesnej fóliovej streche je potrebné čistenie odpadového vzduchu pomocou biofiltra. Tento systém je možné navrhnúť aj pre pretlak alebo podtlak, a tak ponúka vysoký stupeň flexibility pre požadované riadenie procesu. Pri použití polopriepustnej filtračnej membrány je možné cez membránu filtrovať odpadový vzduch. Pritom je potrebné poznamenať, že plocha membránového filtra musí zodpovedať množstvu hnijúceho materiálu.