Kompostovisko s membránou

Kompostovanie pomocou polopriepustnej membrány

Ako ochrana proti emisiám zápachu sa môže použiť polopriepustná membrána na statické jednotky rozkladu, ktorá sa musí kombinovať s tlakovou ventiláciou. Vzhľadom na náročnosť manipulácie je pravidelná zmena polohy do značnej miery neekonomická.

Polopriepustná membrána dokáže výrazne pomôcť znížiť zápach počas procesu kompostovania. Pri manipulácii alebo zmene polohy sa však musí membrána odstrániť, čím nie je možné zabrániť krátkodobým emisiám zápachu a prachu (bioaerosóly).

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Kapacita
od 1000 t/a
Emission
Komentár
Statický systém rozkladu