Kompostowanie w pryzmach z membraną

Kompostowanie przy użyciu membrany półprzepuszczalnej

Jako ochronę przed emisjami zapachu można w statycznych jednostkach dekompozycji umieścić membranę półprzepuszczalną, którą należy połączyć z napowietrzaniem tłocznym. Ze względu na nakład przy manipulacji okresowe przekładanie jest zdecydowanie nieopłacalne.

Membrana półprzepuszczalna może w trakcie procesu kompostowania znacznie zneutralizować zapach. Podczas manipulowania lub przekładania trzeba jednak zdjąć membranę, przy czym przez krótką chwilę nie można zapobiec emisjom zapachu i pyłu (bioaerozole).

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Pojemność
od 1000 t/a
Emission
Komentarz
Statyczny system dekompozycji