Membrana

Zamiast włókniny ochronnej do kompostowania istnieje możliwość zasłonięcia korpusu dekompozycji membraną półprzepuszczalną. Najważniejszą właściwością membrany jest filtrowanie zapachów. Ze względów fizycznych włóknina ochronna do kompostowania wykazuje takie działanie tylko, gdy jest mokra. Odpowiednia membrana przy właściwym zastosowaniu może zredukować zapachy nawet o 95%. Warunkiem jest zastosowanie aktywnego napowietrzania. Kompostowanie z membraną bez napowietrzania nie jest możliwe technicznie, ponieważ tlen w pryzmie zostałby zużyty w bardzo krótkim czasie i proces nie przekształciłby się w beztlenowy. Przyspieszyłoby to powstawanie substancji zapachowych.