Μεμβράνες

Εναλλακτική στο φλις προστασίας προϊόντος κομποστοποίησης είναι η δυνατότητα να καλυφθεί το τμήμα προς επεξεργασία με μια ημιπερατή μεμβράνη. Η πιο σημαντική ιδιότητα της μεμβράνης είναι η ιδιότητα φιλτραρίσματος οσμών. Λόγω της φυσική του ιδιότητας, το φλις προστασίας προϊόντος κομποστοποίησης έχει αυτό το αποτέλεσμα μόνο όταν είναι υγρό. Στην πραγματικότητα, όταν χρησιμοποιείται σωστά, μια κατάλληλη μεμβράνη μπορεί να μειώσει την οσμή έως και 95 %. Προϋπόθεση είναι πάντα η χρήση ενεργού εξαερισμού. Η κομποστοποίηση μεμβράνης χωρίς αερισμό δεν είναι τεχνικά δυνατή, επειδή το οξυγόνο στο σειράδιο θα εξαντληθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και η διαδικασία θα γίνει αναερόβια. Αυτό θα επιτάχυνε περαιτέρω τον σχηματισμό δύσοσμων ουσιών.