Μηχάνημα διασκόρπισης

Για να αποφευχθεί η έμφραξη των σωλήνων αερισμού διασκορπίζονται ροκανίδια ξύλου στα κανάλια αερισμού. Αυτά τα ροκανίδια πρέπει περιοδικά να αλλάζονται. Για τον σκοπό αυτόν, έχουμε αναπτύξει μια συσκευή που πρώτα καθαρίζει τα υγρά ροκανίδια από το κανάλι αερισμού με ένα άροτρο και ταυτόχρονα διασκορπίζει φρέσκο υλικό. Το μηχάνημα διασκόρπισης συνδέεται μέσω του 3-σημείων άγκιστρου έλξης του τρακτέρ.

For more practical videos, visit our YouTube page!