Κομποστοποίηση σειραδίων κλειστού τύπου

Η διαδικασία newEARTH είναι μια διαδικασία κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την Compost Systems, η οποία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της κομποστοποίησης σειραδίων με αυτά ενός κλειστού συστήματος κομποστοποίησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλό κόστος επεξεργασίας και κατασκευής με πλήρη έλεγχο των εκπομπών. Το μυστικό έγκειται στον συνδυασμό του αερισμού των σειραδίων με μια έξυπνη ιδέα ροής αέρα του χώρου κομποστοποίησης.

Μέσω του συνεχούς αερισμού αναρρόφησης του υλικού κομποστοποίησης οι εκπομπές δεν απελευθερώνονται στον χώρο, αλλά απευθείας στο βιολογικό φίλτρο. Δεδομένου ότι υπάρχει πάντα μια ελαφρά αρνητική πίεση στον χώρο, αποτρέπεται επιτυχώς τυχόν διαφυγή εκπομπών. Η διαδικασία newEARTH χαρακτηρίζεται από χαμηλό κόστος κατασκευής και επεξεργασίας καθώς και από την επίτευξη εξαιρετικής ποιότητας των προϊόντων κομποστοποίησης.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Χωρητικότητα
από 10000 t/a
Emission
Σχόλιο
Σύστημα δυναμικής και στατικής κομποστοποίησης