Αέρια σειραδίων

Κομποστοποίηση - μια ζωντανή διαδικασία!

Η κομποστοποίηση είναι μια αερόβια διαδικασία (με οξυγόνο), άρα ένα καλά αεριζόμενο σειράδιο κομποστοποίησης είναι προϋπόθεση για μια λειτουργική αποσύνθεση. Καλές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αερόβιας αποσύνθεσης μπορεί κανείς να λάβει μέσω

της μέτρησης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και της περιεκτικότητας σε οξυγόνο (Ο2) του σειραδίου κομποστοποίησης, καθώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποσύνθεσης, οι μικροοργανισμοί καταναλώνουν και μετατρέ πουν το οξυγόνο σε διοξείδιο του άνθρακα.

Μετρητής αερίων σειραδίων

Ειδικά σε περίπτωση μη αεριζόμενων σειραδίων κομποστοποίησης, η μέτρηση των αερίων των σειραδίων είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή οξυγόνου και να μπορούν να προγραμματιστούν καλύτερα οι χρόνοι ανάδευσης. Μέσω της αναπνοής των μικροοργανισμών, καταναλώνεται οξυγόνο και σχηματίζεται διοξείδιο του άνθρακα. Εάν η περιεκτικότητα σε οξυγόνο πέσει πολύ χαμηλά, η διαδικασία μπορεί να ανατραπεί. Εκτός από τις υψηλές εκπομπές οσμών, παράγονται επίσης και αέρια που σχετίζονται με το κλίμα όπως π. χ. μεθάνιο.

Με τον ηλεκτρονικό μετρητή αερίου σειραδίου, εσείς ως χειριστές μπορείτε να λάβετε γρήγορα μια επισκόπηση των τρεχουσών συνθηκών της διαδικασίας. Η συσκευή μετρά ταυτόχρονα έως και επτά διαφορετικά αέρια, είναι εύκολη στη χρήση και απαιτεί λίγη συντήρηση.

Από προεπιλογή, ο μετρητής αερίου σειραδίου είναι εξοπλισμένος με τρεις αισθητήρες μέτρησης για τη μέτρηση των πιο σημαντικών παραμέτρων κομποστοποίησης (O2, CO2, CH4).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τυπικοί αισθητήρες:

  • οξυγόνο (O2)
  • διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
  • μεθάνιο (CH4)

Οι άλλες πέντε θέσεις του αισθητήρα μπορούν π.χ. να εξοπλιστούν με τους παρακάτω αισθητήρες.

  • αμμωνία (NH3)
  • υδρόθειο (H2S)
  • περαιτέρω αισθητήρες κατόπιν αιτήματος

Ψηφιακή συσκευή μέτρησης διοξειδίου του άνθρακα και θερμοκρασίας

Λόγω της βιολογικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στη διαδικασία κομποστοποίησης, το οξυγόνο καταναλώνεται από τους μικροοργανισμούς και δημιουργείται διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Αν η περιεκτικότητα του CO2 αυξηθεί υπερβολικά, η διαδικασία μπορεί να μετατραπεί σε αναερόβια. Για να το αποφύγετε αυτό, το σειράδιο πρέπει να αερίζεται ή να αναστρέφεται εγκαίρως. Με τη συσκευή μέτρησης μας για τον έλεγχο του διοξειδίου του άνθρακα, αποκτάτε γρήγορα μια εικόνα της διαδικασίας κομποστοποίησης, ώστε να μπορείτε να αντιδράσετε άμεσα και αποτελεσματικά. Το αέριο που πρέπει να μετρηθεί, αναρροφάται στη συσκευή μέτρησης μέσω της ενσωματωμένης αντλίας και της αναρροφητικής βελόνας που περιλαμβάνονται στην συσκευή. Οι μετρούμενες τιμές εμφανίζονται στην οθόνη για άμεση ανάγνωση. Ταυτόχρονα, μπορείτε να καταγράψετε τη θερμοκρασία των σειραδίων σας με τον αισθητήρα θερμοκρασίας που περιλαμβάνεται, για να εξασφαλίσετε μια ιδανική διαδικασία κομποστοποίησης.

Η συσκευή είναι ιδιαίτερα εύκολη στην χρήση και την συντήρηση, ενώ ο ρυθμός απόκρισής της, η υψηλή ακρίβεια και η μακρά διάρκεια ζωής των αισθητήρων την καθιστούν τον ιδανικό σύντροφο για την καθημερινή παρακολούθηση της διαδικασίας σας.

Αισθητήρες:

  • Διοξείδιο του άνθρακα (CO2; 0 – 20% Vol.)
  • Θερμοκρασία (0 – 600 °C)
  • Ηλεκτροχημικός αισθητήρας