Κομποστοποίηση σε σύστημα προστατευμένων σειραδίων

Σε αντίθεση με την ανοιχτή και ασφαλτοστρωμένη κομποστοποίηση σειραδίων, στα συστήματα προστατευμένων σειραδίων λύση το διασταλάζον υγρό (στραγγίσματα) δεν αραιώνεται με την βροχόπτωση, επομένως η ποσότητα του εκπλύματος μειώνεται σημαντικά. Το νερό της βροχής συλλέγεται χωριστά και μπορεί να διαρρεύσει χωρίς επεξεργασία. Σε ζεστά κλίματα, το κάλυμμα προσφέρει πρόσθετη προστασία από την ξήρανση. Επιπλέον, μπορεί να εγκατασταθεί στη δομή της οροφής αυτόματο σύστημα άρδευσης, το οποίο θα διατηρεί το προϊόν κομποστοποίησης στο επιθυμητό επίπεδο υγρασίας.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Χωρητικότητα
από 300 t/a
Emission
Σχόλιο
Ανεξάρτητα από τη βροχόπτωση