Zadaszone kompostowanie w pryzmach

W przeciwieństwie do otwartego i utwardzonego kompostowania w pryzmach w rozwiązaniu zadaszonym woda przesiąkająca nie jest rozcieńczana z opadem, przez co znacznie zmniejsza się ilość eluatu. Woda deszczowa jest wychwytywana oddzielnie i może przesiąkać bez przetwarzania. W gorących strefach klimatycznych zadaszenie zapewnia dodatkową ochronę przed wysuszeniem. Ponadto na konstrukcji dachowej można zamontować automatyczne nawadnianie, które utrzymuje żądaną wilgotność kompostu.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Pojemność
od 300 t/a
Emission
Komentarz
Niezależność od opadów