Kompostowanie w boksach

Boksy COMPObox są indywidualnie sterowanymi statycznymi jednostkami dekompozycji. Przekładanie można zredukować do wymieszania lub rozdrobnienia materiału. Istnieje możliwość napowietrzania boksów COMPObox przez napowietrzanie tłoczne lub wyciągowe oraz przez powietrze obiegowe. Czyszczenie powietrza odprowadzanego może odbywać się przez biofiltry lub membrany półprzepuszczalne.

Szczególnie korzystne jest stosowanie metody COMPOBox w pierwszej fazie rozpadu procesu dekompozycji o intensywnym zapachu. Boksy COMPObox mogą być wykonane w wersji oszczędzającej miejsce dzięki uniwersalnej wielkości konstrukcyjnej lub instalacji.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Pojemność
od 2000 t/a
Emission
Komentarz
Statyczny system dekompozycji
Downloads