Inżynieria i konsultacje

Inżynieria i konsultacje

Koncepcja

Rozwiązujemy problemy!

Uważamy, że przetwarzanie odpadów to nieodłączny element ochrony środowiska, efektywnego wykorzystywania zasobów oraz gospodarki energetycznej. Dlatego konieczne jest szczegółowe analizowanie i planowanie całych procesów, aby stworzyć wydajne, zrównoważone i kompleksowe rozwiązanie. Jako lider w zakresie rozwiązań do biologicznego przetwarzania odpadów oferujemy wsparcie na wszystkich etapach: od przyjęcia odpadów do wykorzystania wytworzonych produktów. Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza umożliwiają nam indywidualne podejście do każdego wyzwania. Opracujmy wspólnie koncepcję faktycznie dopasowaną do potrzeb!

Szkolenie użytkowników

Oferujemy niezbędne szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi naszych instalacji. Na zamówienie realizujemy je również bezpośrednio przy instalacji.

Wyjaśniamy klientom i ich pracownikom kwestie systemów otwartych i pojedynczych czy skomplikowane procesy zamknięte ze wspomaganiem IT.

Z przyjemnością pomagamy klientom opracować program szkoleń pracowniczych.

Szkolenie użytkowników

Monitorowanie instalacji

Jako zewnętrzny podmiot nadzorujący oferujemy naszym klientom pełną kontrolę nad instalacją pod względem eksploatacji instalacji, jakości produktu i emisji instalacji. W związku z tym opracowujemy wspólnie z naszymi klientami strategie usprawnień, plany konserwacji i eksploatacji oraz programy szkoleń pracowniczych.

Monitorowanie instalacji

Badania i rozwój

Inwestujemy w przyszłościowe innowacje!

Badania i rozwój oznaczają dla nas inwestycje w naszą przyszłość, przyszłość użytkownika oraz przyszłość kolejnego pokolenia. Dzięki wkładowi w badania i rozwoju, który znacznie przekracza branżową średnią, codziennie rozwijamy wykorzystanie surowców organicznych. Poszerzamy kompetencje również za sprawą niezliczonych projektów badawczych, które realizujemy na rzecz naszych klientów. Możliwość pracy na całym świecie w specyficznej branży biologicznego przetwarzania odpadów pozwala nam rozwijać działalność, poszerzać horyzonty i uniknąć krótkowzrocznego spojrzenia na problemy. Zgodnie z hasłem „Badanie daje przewagę” oferujemy nasze innowacje nie tylko w postaci własnych produktów, lecz także wiedzy, którą dzielimy się z naszymi klientami.

Badania i rozwój

Zatwierdzanie

W zależności od wymagań krajowych dotyczących gospodarki odpadami, wymogów budowlanych i zarządzania emisjami stajemy przed różnymi wyzwaniami związanymi z pomyślnym zatwierdzeniem projektu budowlanego.

Wspieramy naszych klientów wiedzą techniczną i doświadczeniem, aby faza zatwierdzania nie była niepotrzebnie przedłużana, a niemile widziane dodatkowe wymogi dotyczące instalacji nie skutkowały wzrostem kosztów.

Zatwierdzanie

Badania wykonalności

Sukces firmy nie powinien opierać się na szczęściu, przypadku i spekulacjach.

Podczas wykonywania badań wykonalności analizujemy przyszłość, aby przewidzieć sukces (lub niepowodzenie) projektu. Im więcej wiemy na temat warunków ramowych, liczb i faktów, tym dokładniej możemy ocenić projekt. Czasem jednak nie wszystkie czynniki są znane, dlatego należy je oszacować. Jakość badania wykonalności zależy więc od doświadczenia projektantów. Wiele już wykonanych badań, rozległe doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami oraz ciągły kontakt z klientami i użytkownikami instalacji pozwalają nam realizować te badania w kompetentny sposób. Jesteśmy w stanie pozyskać właściwe dane do oceny i wyciągnąć na bardzo wczesnym etapie dokładne wnioski dotyczące wykonalności projektu. Dzięki temu klient może się błyskawicznie dowiedzieć, czy dalsze prace nad projektem mają sens, czy może lepiej przeznaczyć czas na inne przedsięwzięcia.

Badania wykonalności

Planowanie

Dzięki temu, że wszystko jest dostępne z ręki, można uprościć proces i zapomnieć o zmartwieniach czy konieczności korzystania ze wsparcia mediatora.

Uczestniczymy w pracach projektowych już od momentu utworzenia pierwszej koncepcji i pierwszej oceny wykonalności. Projekt i plan instalacji pozwalają pokonać pierwsze przeszkody związane z dopuszczeniem technicznym. Nadzorujemy też wykonanie budowy oraz uruchomienie instalacji. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na to, aby klient zawsze stanowił integralną część procesu, co pozwala na uwzględnienie wszystkich potrzeb. Podczas opracowywania projektu współpracujemy z wewnętrznym działem planowania firmy użytkownika i wspieramy go naszym wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie kompostowania.

Zarządzanie powietrzem

Zarządzanie emisjami obecnie ma coraz większy priorytet. Należy mieć świadomość generowanych przez siebie emisji, ponieważ pozwala to opracować skuteczne rozwiązania do odprowadzania powietrza. Z jednej strony trzeba spełnić wymagania ustawowe i techniczne, jednak z drugiej strony koszty inwestycji i eksploatacji nie mogą wymknąć się spod kontroli. Do kontroli emisji powietrza odprowadzanego stosujemy najróżniejsze technologie: począwszy od instalacji biofiltrów po oczyszczacze powietrza odprowadzanego i systemy membran.

Zarządzanie przepływem materiałów

Aby dokładnie odzwierciedlić własną instalację w formie elektronicznej, należy najpierw określić drogę materiału przez poszczególne etapy: dostarczenie, składowanie, przetwarzanie i sprzedaż. Przyporządkowanie dostarczonych artykułów do właściwych magazynów i ich zaksięgowanie pozwalają na określenie i przeanalizowanie przepływu materiałów. Nasze zadanie polega na przeanalizowaniu instalacji ze wszystkimi strumieniami i przepływami materiałów, aby na tej podstawie opracować prosty i dokładny obraz instalacji w formie elektronicznej.

Koncepcja techniczna

Podczas opracowywania naszych technologii staramy się ograniczyć liczbę punktów wspólnych oraz stworzyć rozwiązanie niewymagające udziału pracowników z wielu profesji. Dążymy do ograniczenia działań wykonywanych na miejscu do typowych czynności budowlanych. Udostępniamy techniczne elementy konstrukcji w postaci gotowego produktu, który może zostać zmontowany na miejscu przez lokalny personel budowlany.

Zapewnianie jakości

Dbamy o odpowiednie systemy zapewnienia jakości!

Większe wymagania ze strony ustawodawców, przepisy higieny, kontrole itd. stwarzają coraz bardziej skomplikowane wyzwania związane z systemami zapewnienia jakości. W praktyce często okazuje się, że w obszarze gospodarki odpadami prowadzone są podwójne lub potrójne dokumentacje, inwestuje się wiele czasu i pieniędzy, a mimo to powstają wadliwe dokumenty. Jako doradcy kierujemy się zasadą, że ważne jest prawidłowe stosowanie dostępnych systemów, uzupełnianie ich oraz unikanie stosowania kilku rozwiązań, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze. Dzięki temu ułatwiamy życie zarówno pracownikom naszym klientów, jak i przedstawicielom rządowych organów kontrolnych.

Zapewnianie jakości