Temperatura

Bezpieczne wykonywanie procesu bez przegrzewania.

Temperatura to najbardziej miarodajny parametr dla specjalistów kompostowania. Przydatność materiału, stan dekompozycji itd. mogą zostać ocenione na podstawie zmian temperatury. Ponadto ustawodawca przewiduje rejestrowanie w każdym dniu roboczym temperatury jako zaświadczenie higienizacji.

Oferujemy ręczne (termometr sekundowy) oraz całkowicie automatycznie (automatyczny nadzór temperatury) funkcje rejestrowania temperatury.

Automatyczny nadzór temperatury

Nasz automatyczny system nadzoru temperatury nieustannie mierzy temperaturę pryzm kompostowych – nawet w czasie deszczu i śniegu, w dzień i w nocy. Problemy w kompostowaniu (niezamierzony wzrost lub spadek temperatury) są natychmiast rozpoznawane, dzięki czemu możliwe są szybkie działania naprawcze. Uciążliwy ręczny codzienny pomiar temperatury pryzmy nie jest konieczny, a wymagane dodatkowo przez ustawodawcę rejestrowanie profilów temperatury jest wykonywane automatycznie na komputerze. Dane są przesyłane radiowo, nie ma więc konieczności stosowania uciążliwych kabli, przez które mogą przejeżdżać ładowarki kołowe lub przekładarki, co skutkuje uszkodzeniami.

Termometr sekundowy

Cyfrowy termometr sekundowy jest obowiązkowym przedmiotem podczas kompostowania. Temperatury do 65 °C są osiągane, ale nie powinny być przekraczane. Ponadto zgodnie z wytycznymi ustawowymi temperaturę pryzm kompostowych należy dokumentować w każdym dniu pracy. Przy użyciu naszego cyfrowego termometru sekundowego specjalista bardzo szybko uzyskuje dokładny wgląd w swoje komposty.

Zakres pomiarowy: od - 50 °C do + 1150 °C

Sonda: stal nierdzewna standardowa długość 800 mm (1200 mm na zapytanie)