Otwarte utwardzone kompostowanie w pryzmach

Kompostowanie na powierzchniach utwardzonych

Najbardziej rozpowszechnionym wariantem kompostowania otwartego jest kompostowanie w pryzmach na podłożu utwardzonym. W zależności od materiału, zakładu i lokalizacji konieczne mogą być dodatkowo specjalne działania z zakresu ochrony przed emisjami:

  • osłona pryzm włókniną lub membraną półprzepuszczalną
  • napowietrzanie tłoczne lub wyciągowe
  • ograniczenie wielkości pryzmy
  • wychwytywanie przenikającej wody
  • pryzma statyczna lub dynamiczna
  • technika i okres przekładania
Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Pojemność
od 20 t/a
Emission
Komentarz
Zależność od opadów
Downloads