Otevřené kompostování na zakládce na pevném povrchu

Kompostování na zpevněných plochách

Nejběžnější variantou otevřeného kompostování je kompostování v zakládkách na zpevněných plochách. V závislosti na materiálu, místě a zařízení mohou být nutná další specifická opatření k omezování emisí:

  • Zakrytí zakládkytextilií nebo polopropustnou membránou
  • Tlakové nebo sací větrání
  • Omezení velikosti zakládky
  • Detekce průsaku
  • Statická nebo dynamická zakládka
  • Technika přemisťování a intervaly mezi přemístěními
Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Kapacita
z 20 t/a
Emission
Komentář
V závislosti na srážkách
Downloads