Přesívací stanice

Prosévací stanice KA 4018 a KA 5020 se instalují jako bubnová síta s použitím betonových základů v požadované výšce.

Nabízíme dvě různé varianty dávkovacích zásobníků:

  • Základním řešením je přímo připojený zásobník o objemu 3,5 m³.
  • Volitelně můžeme dodat samostatné zásobníkové jednotky o objemu až 24 m³.

Přepad síta lze vypouštět pomocí dopravníkového pásu, který může být volitelně vybaven vzduchovým třídičem pro odsávání lehkých plastových frakcí z přepadu, které jsou vyfukovány do samostatného kontejneru. Přepad ze síta, který je zbaven nečistot, tak může být přidán zpět do kompostovacího procesu.

Třídicí stanice jsou elektricky ovládané.

For more practical videos, visit our YouTube page!

Mobilní prosévací stanice

KA 4018-3.5 se dodává v mobilní verzi s podvozkem, který umožňuje flexibilní umístění na zařízení.

Buben je poháněn elektromotorem s převodovkou s plynulou regulací otáček (FU). K napájení prosévacího bubnu se používá zásobník o objemu 3,5 m³ a pásový dopravník řízený FU. Volitelně instalované dmychadlo třídiče vzduchu na výtlačném pásu třídicího zařízení odděluje lehkou frakci a vypouští ji do speciálního kontejneru před tím, než je přepad ze síta znovu uveden do tlejícího procesu!