Otevřené nezpevněné kompostování v zakládkach

Při otevřeném kompostování se organický odpad kompostuje přímo na vrchní vrstvě půdy (bez utěsnění). Musí být splněny zvláštní požadavky na umístění (např. ochrana podzemních vod). Čím vyšší je roční úhrn srážek, tím obtížnější je udržení optimální péče. Kompostování vedle cesty je ideální, protože zde může traktor zůstat na zpevněné ploše a na nezpevněné ploše leží pouze kompostovací zakládka.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Kapacita
z 20 t/a
Emission
Komentář
Klimatická a kapacitní omezení