Kompostování na uzavřených zakládkach

Proces newEARTH je patentovaný proces společnosti Compost Systems, jenž kombinuje výhody kompostování v zakládce s uzavřeným kompostovacím systémem. Výsledkem jsou příznivé náklady na zpracování a nízké náklady na výstavbu s úplnou kontrolou emisí. Tajemství spočívá v kombinaci větrání s inteligentní koncepcí směrování vzduchu do hnilobné haly.

Díky průběžnému odsávání hnijícího materiálu nejsou emise vypouštěny do haly, ale přímo do biofiltru. Jelikož je v hale vždy mírný podtlak, je úspěšně zabráněno úniku jakýchkoli emisí. Proces newEARTH se vyznačuje příznivými náklady na instalaci a zpracování a také dosahováním vynikajících vlastností kompostu.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Kapacita
z 10000 t/a
Emission
Komentář
Dynamický nebo statický systém hniloby