Uzavreté kompostovisko

Proces newEARTH je patentovaný proces spoločnosti Compost Systems, ktorý kombinuje výhody kompostoviska s uzatvoreným systémom kompostovania. Výsledkom sú priaznivé náklady na spracovanie a nízke náklady na výstavbu s úplnou kontrolou emisií. Tajomstvo spočíva v kombinácii odvetrávania kompostoviska s inteligentným konceptom smerovania vzduchu do kompostovacej haly.

Vďaka nepretržitému odsávaniu rozkladajúceho sa materiálu sa emisie nevypúšťajú do haly, ale priamo do biofiltra. Keďže v hale je vždy mierny podtlak, úspešne sa bráni úniku akýchkoľvek emisií. Proces newEARTH sa vyznačuje nízkymi nákladmi na výstavbu a úpravu a dosahovaním vynikajúcich vlastností kompostu.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Kapacita
od 10000 t/a
Emission
Komentár
Dynamický alebo statický systém rozkladu