TracTurn

Pohyb a zároveň bočné premiestnenie

Model TracTurn sa vyvíjal pri praktickom používaní počas desiatich rokov, kým bol pripravený na sériovú výrobu. Či už ide o trojuholníkové, lichobežníkové alebo zrastené kompostoviská, model TracTurn si poradí so všetkými typmi kompostovísk až do výšky 2,3 m. Šírka kompostoviska tiež nehrá veľkú úlohu; model TracTurn na jeden prechod spracuje až 3,7 m kompostoviska. Ak je kompostovisko širšie, je potrebných niekoľko prechodov.

Na výkon otáčania 2 000 m³/h potrebuje model TracTurn pohon s výkonom približne 200 kW. Vyžaduje sa traktor s dostatočnou zdvíhacou silou a reverzným zariadením. Ak sa model TracTurn používa na farmách, traktor sa môže použiť ako ťažné vozidlo na verejných komunikáciách.

Model TracTurn tak ponúka možnosť pracovať bez koľajových dráh a nastavuje nové štandardy vo využívaní priestoru na optimalizáciu priechodnosti a tým aj optimalizáciu vášho zisku.

For more practical videos, visit our YouTube page!