Metóda CMC

Metóda CMC je skratka pre „Controlled Microbial Composting“ (kontrolované mikrobiálne kompostovanie), čo znamená, že mikrobiálne procesy prebiehajú na základe riadenia a kontroly. Postup založený na pôvodných poznatkoch Dr. Ehrenfrieda Pfeiffera a zdokonalený prácou Siegfrieda a Uty Lübke.

V podstate ide o vytváranie a udržiavanie optimálnych podmienok v procese kompostovania, aby sa zabezpečil rozvoj aeróbnych prospešných mikroorganizmov. To umožňuje uzavrieť kolobeh živín a uhlíka a najmä podporiť rozvoj dokonalej fauny mikroorganizmov, ktorá je v dnešnom poľnohospodárstve, bohužiaľ, nedostatkovým tovarom. Mnohé úspešné príbehy z celého sveta poukazujú nielen na účinnosť metódy, ale aj na jej relatívne jednoduchú realizáciu!