Earth-Flow

Automatický kompostovací systém

Jednotka na prekopávanie je trvalo integrovaná do systému Earth-Flow. Je navrhnutý ako uzavretý alebo čiastočne uzavretý systém. Biologický odpad v kontajneri Earth Flow predhnije približne počas 10 až 20 dní. Kompost sa potom rozkladá napríklad na kompostoviskách, kde môže dozrieť. Vďaka tomu je systém Earth Flow ideálnym základom pre zariadenia s malou až strednou kapacitou. Nie je potrebná žiadna ďalšia jednotka na prekopávanie, čo z neho robí ideálne riešenie pre kapacity od 100 do 1 000 ton ročne.

Systém Earth-Flow môže byť voliteľne vybavený biofiltrom, ktorý úplne eliminuje emisie zápachu. Kompaktný a flexibilný kontajner preberá kritickú fázu kompostovania a zabezpečuje aeróbny rozklad hneď od začiatku. Vďaka tomu je systém Earth-Flow ideálny na kompostovanie pri pestovaní zeleniny, v poľnohospodárstve, na farmách s chovom koní a pre menšie kompostárne v komunálnej sfére. Okrem toho je systém s integrovanou konverznou jednotkou mimoriadne vhodný na aerobne spracovanie fermentačných zvyškov z bioplynových staníc.