Otvorené nespevnené kompostovisko

Pri otvorenom nespevnenom kompostovaní sa organický odpad kompostuje priamo na vrchnej vrstve pôdy (bez utesnenia pôdy). V tomto prípade sa musia splniť špeciálne požiadavky na umiestnenie (napr. ochrana podzemných vôd). Čím vyšší je ročný úhrn zrážok, tým náročnejšie je udržiavať optimálnu starostlivosť. Kompostovanie vedľa okraja cesty je ideálne, pretože tu môže traktor zostať na spevnenej ploche a na nespevnenej ploche leží len kompostovisko.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Kapacita
od 20 t/a
Emission
Komentár
Klimatické a kapacitné obmedzenia