Systémy odsávania vzduchu

Život v mieri so susedmi

Rozklad organického odpadu vytvára zápach, ktorý môže byť veľmi nepríjemný. Aby sa predišlo problémom so susedmi a majiteľmi susedných pozemkov,

je potrebné ich zachytávať a čistiť. Odsávanie vzduchu, biofiltre a potrubia sú tu ústrednými oblasťami.

Klimatizácia odsávaného vzduchu

Aby sa dosiahol optimálny degradačný výkon v biofiltri, musí sa odsávaný vzduch vopred upraviť. V závislosti od veľkosti a typu systému sa odsávaný vzduch predbežne čistí v kyslom čističi, aby sa z neho vyplavili agresívne látky, ako napríklad amoniak. V umývacom boxe dochádza k nasýteniu odsávaného vzduchu až do maximálnej vlhkosti, čo zabraňuje vysychaniu filtračného materiálu.

Biofilter

V praxi sa biofilter ukázal ako najjednoduchšia a najvýhodnejšia verzia čistenia odpadového vzduchu. Vzduch sa rovnomerne distribuuje po celom povrchu biofiltra. Vo výplni z koreňového dreva, drevnej štiepky a iných materiálov dochádza k biologickému rozkladu pachov. Dôležité parametre procesu sa merajú pomocou našej technológie EMSR, aby sa zabezpečila optimálna prevádzka a zabránilo sa emisiám zápachu. Veľkosť biofiltra závisí od objemu odpadového vzduchu, ktorý sa má upravovať. Prevádzka je jednoduchá a vyznačuje sa vysokou spoľahlivosťou. Systém umožňuje optimálne čistenie odpadového vzduchu pri minimálnych nákladoch. Pomocou biofiltra možno dosiahnuť zníženie zápachu o 90 – 98 % %.

Potrubie

Odpadový vzduch v kompostovacích halách a zariadeniach na mechanicko-biologickú úpravu odpadu (MBÚ) obsahuje látky, ktoré môžu mať agresívny účinok na materiály. Preto sa na systém odpadového vzduchu používajú vysokokvalitné rúrky z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu.

Na požiadanie môžeme naplánovať a zrealizovať potrubný systém na mieru vášho závodu.