Preosievacia stanica

Preosievacie stanice KA 4018 a KA 5020 sa inštalujú ako bubnové sitá s použitím betónových základov vo vami požadovanej výške.

Ako podávacie zásobníky ponúkame dve rôzne možnosti:

  • Základným riešením je priamo pripojený podávací zásobník s objemom 3,5 m³.
  • Voliteľne môžeme poskytnúť samostatné zásobníky s objemom až 24 m³.

Prepad sitom sa môže vypúšťať cez dopravníkový pás, ktorý môže byť voliteľne vybavený vzduchovým triedičom na odsávanie ľahkých plastových frakcií z prepadu, ktoré sa vyfukujú do samostatnej nádoby. Prepad sitom, ktorý je zbavený nečistôt, sa tak môže pridať späť do procesu kompostovania.

Preosievacie stanice sú ovládané elektricky.

For more practical videos, visit our YouTube page!

Mobilná preosievacia stanica

Stanica KA 4018-3.5 sa dodáva v mobilnej verzii s podvozkom, ktorý umožňuje flexibilné umiestnenie na zariadení.

Bubon je poháňaný elektromotorom s prevodovkou s plynulou reguláciou otáčok (FU). Na napájanie preosievacieho bubna sa používa násypka s objemom 3,5 m³ a dopravníkový pás s riadením FU. Voliteľne inštalované dúchadlo vzduchového triediča na výtlačnom páse preosievacieho zariadenia oddeľuje ľahkú frakciu a vypúšťa ju do špeciálnej nádoby pred tým, ako sa prepad sitom opäť zavedie do procesu hnitia!