Kompostovanie v kontajneroch

Kompostovanie v kontajneroch znamená predovšetkým zvýšenie logistickej flexibility. Ponúkame dve rôzne kontajnerové riešenia pre rôzne logistické požiadavky. Zatiaľ čo kontajner CSC je dokonalým logistickým riešením na zber a hygienizáciu organického odpadu, kontajner Earth-Flow je optimálnym samostatným systémom pre malé kapacity od 0,5 do 3 ton odpadu denne.

Naša technológia kontajnerov vybavená inteligentnými softvérovými riešeniami, aktívnym monitorovaním procesov a kontrolou zápachu vďaka zapuzdrenej konštrukcii, je ukážkou moderných riešení pre odpadové hospodárstvo.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Kapacita
od 200 t/a
Emission
Komentár
Kombinovaná logistika zberu a rozkladu