Kompostowanie w kontenerze

Kompostowanie w kontenerze oznacza przede wszystkim zwiększenie elastyczności logistycznej. W zależności od wymagań logistycznych oferujemy dwa różne rozwiązania kontenerów. Kontener CSC jest idealnym rozwiązaniem logistycznym do gromadzenia i higienizacji odpadów organicznych, natomiast kontener Earth-Flow to optymalna instalacja autonomiczna do małych pojemności od 0,5 do 3 ton odpadów dziennie.

Nasza technologia kontenerów, wyposażona w inteligentne rozwiązania oprogramowania, aktywny nadzór procesów i kontrolę zapachów dzięki wersji hermetycznej, stanowi przykład nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Pojemność
od 200 t/a
Emission
Komentarz
Łączona logistyka zbierania i dekompozycji