Metoda CMC

Skrótowiec CMC oznacza „Controlled Microbial Composting”. Innymi słowy, procesy mikrobowe odbywają się w sposób kierowany i kontrolowany. Metoda została opracowana na podstawie wiedzy uzyskanej przez dr. Ehrenfrieda Pfeiffera, a następnie udoskonalona przez Siegfrieda i Utę Lübke.

Zasadniczo sprowadza się to do wytwarzania i zachowania optymalnych warunków w procesie kompostowania w celu zabezpieczenia rozwoju przydatnych mikroorganizmów aerobowych. Dzięki temu można zamknąć obieg składników odżywczych i węgla, co sprzyja rozwojowi idealnej fauny mikroorganizmów, która we współczesnym rolnictwie niestety stała się towarem deficytowym. Wiele przypadków udanych zastosowań na całym świecie podkreśla nie tylko skuteczność tej metody, lecz także to, że można ją względnie łatwo wdrożyć!