Nawijarka membrany

W membranach nie może być żadnych dziur ani innych uszkodzeń, tak aby komponenty te mogły skutecznie filtrować zapachy. Dlatego bardzo ważne jest ostrożne postępowanie z membraną. Duża masa własna membran stosowanych w przemyśle stawia wysokie wymagania dotyczące odporności na przerwanie. Dla szerokości do dwunastu metrów i długości do 100 metrów opracowaliśmy praktyczne rozwiązania, które umożliwiają praktyczny transport membran z użyciem dostępnych urządzeń (np. ładowarek kołowych czy ciągników).