Technika EMSR

Indywidualnie dostosowane urządzenia pomiarowe i regulacyjne z czytelnym interfejsem użytkownika.

Planujemy układ sterowania instalacji specjalnie dostosowany do wymagań. Dostarczamy jednostki sterujące z urządzeniami pomiarowymi, szafami sterowniczymi, panelem obsługowym i gotowym okablowaniem na miejsce realizacji prac. Na miejscu wykonujemy kolejne zewnętrzne połączenia kablowe.

Urządzenia regulacyjne

Nasze urządzenia regulacyjne stanowią centralę sterującą układu napowietrzania. Temperatury z układu kontroli temperatury są wczytywane automatycznie, czas napowietrzania jest regulowany w zależności od procesu i indywidualnie dla każdej pryzmy kompostowej. Na panelu dotykowym możliwa jest łatwa obsługa oraz dostosowywanie parametrów. Dodatkowo urządzenia regulacyjne są połączone bezpośrednio z oprogramowaniem wizualizacji. Zmiany parametrów są stosowane do obu systemów. Układ sterowania dekompozycją jest dostarczany jako całkowicie zmontowana i okablowana jednostka (układ sterowania IPC, panel dotykowy, stycznik silnikowy, szafa sterownicza itd.).

Technika pomiarowa

W celu zapewnienia ekonomicznego użytkowania instalacji z niewielkimi emisjami niezbędny jest system EMSR zabezpieczony przed awariami. Dlatego w celu rejestracji i regulacji procesów korzystamy ze sprawdzonej techniki pomiarowej, która stanowi część naszego pakietu technologicznego.

Do kontrolowania warunków eksploatacji w zależności od części instalacji dostępne są różne czujniki temperatury i ciśnienia, a także czujniki natężenia przepływu, poziomu napełnienia i wartości pH. Dzięki naszej wiedzy i współdziałaniu tych czujników możliwa jest eksploatacja z niewielkimi emisjami.

VISU

Aby proces kompostowania był zrozumiały, należy go przedstawić w czytelny i przystępny sposób. Wizualizacja procesu jest dostosowywana do potrzeb instalacji i instalowana na dostarczanym komputerze. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie tworzenia wizualizacji w wielu instalacjach możemy zaoferować oprogramowanie gwarantujące łatwą obsługę. Dzięki temu można łatwo kontrolować zaświadczenia higienizacji, wahania temperatury procesowej itd. Wystarczy kliknąć myszą, aby móc szybko wprowadzić dane lub zmienić parametry procesowe.

Jednostka sterująca

Urządzenia do sterowania i regulacji mogą być dostarczone na miejsce w postaci wstępnie zmontowanego systemu COMPOtainer typu plug-and-play, a dodatkowo może obejmować wstępnie okablowany wentylator COMPOair w oddzielnym pomieszczeniu.

Dzięki temu można uzyskać klimatyzowane otoczenie pozbawione pyłu pokrywającego wrażliwą elektronikę. Panel dotykowy umożliwia obsługę instalacji bezpośrednio w tej centrali, a także z połączonego zdalnego komputera, który najlepiej umieścić w pobliskim biurze. Oba interfejsy są identyczne i dostarczają aktualnych informacji o instalacji, wartości pomiarowych oraz alarmów.

Nasze chmurowe rozwiązania

W celu mobilnego i ekonomicznego monitorowania, kontroli i zarządzania instalacjami do kompostowania oraz rozwiązaniami kontenerowymi, polecamy naszą platformę.

Jako typowe rozwiązanie chmurowe, Twoje dane nie są już przechowywane lokalnie twardym dysku, ale wirtualnie na serwerze. Każde urządzenie z dostępem do Internetu może mieć do nich dostęp w dowolnym czasie i przez kilka osób, na przykład do kontroli temperatury, nawadniania lub wentylacji. Zgodnie z filozofią "nie kupuj, tylko opłacaj użytkowanie", nie musisz już inwestować w wyposażenie sprzętowe, a zawsze jesteś na bieżąco i płacisz tylko za bieżące użytkowanie. Dane mogą być dalej przetwarzane poprzez standardowy import do MS Excel.