Technologie EMSR

Přizpůsobená měřicí a řídicí technologie s uživatelsky přívětivou vizualizací

Řídicí systém pro Vaše zařízení navrhneme speciálně na míru vašim požadavkům. Řídicí jednotky včetně měřicí techniky, rozváděčů a vizualizace dodáváme na staveniště již zapojené. Na místě se provádí pouze připojení externích kabelů.

Řídicí technika

Naše řídicí technika je společným řídicím centrem větracího systému. Teploty systému sledování teploty jsou snímány automaticky a doba provzdušňování je řízena v závislosti na procesu a individuálně pro každou kompostovací zakládku. Snadné ovládání a nastavení parametrů je možné pomocí dotykového panelu. Řídicí technologie je navíc přímo propojena s vizualizačním softwarem. Změny parametrů jsou přijaty v obou systémech. Kontrola nad hnilobným procesem se dodává jako kompletně smontovaná a zapojená jednotka (IPC ovládání, dotykový panel, ochranný spínač motoru, rozváděč atd.).

Měřicí technika

Bezpečný systém EMSR je nezbytný pro hospodárný provoz systému s nízkými emisemi. Z tohoto důvodu používáme k záznamu a řízení procesu osvědčenou měřicí technologii, kterou dodáváme v technologickém balíčku.

Pro sledování provozních podmínek jsou k dispozici různé snímače teploty a tlaku, ale také objemového průtoku, hladiny náplně a hodnoty pH, v závislosti na části systému. Díky našemu know-how a souhře těchto senzorů je možný nízkoemisní provoz.

VISU

Pro snadné pochopení procesu kompostování je nutná jasná a srozumitelná prezentace. Vizualizace je přizpůsobena potřebám vašeho systému a dodává se kompletně předinstalovaná v počítači. Na základě našich zkušeností s vizualizací velkého počtu zařízení umožňuje náš vizualizační software snadnou manipulaci a obsluhu. Monitorování důkazu hygienizace, kolísání procesní teploty atd. je jednoduché a přehledné. Vstupy a změny procesních parametrů lze provádět rychle kliknutím myši.

Řídicí jednotka

Řídicí a regulační technika může být na staveniště dodána kompletně předmontovaná jako řešení plug-and-play v podobě COMPOtainerů a navíc obsahovat předem zapojené ventilátory COMPOair v samostatné místnosti.

Tím je pro citlivou elektroniku zajištěno bezprašné a klimatizované prostředí. Prostřednictvím dotykového panelu lze systém ovládat přímo v tomto řídicím centru nebo také prostřednictvím připojeného vzdáleného počítače, který je nainstalován nejlépe v kanceláři systému. Obě rozhraní jsou identická a vždy poskytují aktuální systémové informace, naměřené hodnoty nebo alarmy.

Naše cloudové řešení

Na mobilní a nákladově efektivní monitorování, kontrolu a správu kompostárny a kontejnerových řešení doporučujeme naši platformu.

Typicky pro cloudová řešení vaše data nejsou uložena lokálně na vašem hardwaru, ale virtuálně na serveru. Jakýmkoliv zařízením s přístupem na internet se můžete kdykoliv přihlásit a ovládat teplotu, zavlažování nebo větrání v COMPOboxech. Do aplikace může mít přístup i vice osob najednou. V souladě s filozofií „nekupuj, ale pouze plať za používání“ už nemusíte investovat do hardwaru, ale vždy mate přístup k aktuálním datum a platíte pouze za používání aplikace. Údaje můžete jednoduše importovat do MS Excel a dale s nimi pracovat.