Inženýrství a poradenství

Inženýrství a poradenství

Koncept

Myslíme na řešení!

Jsme přesvědčeni, že zpracování odpadu je neoddělitelně spjato s ochranou životního prostředí, účinným využíváním zdrojů a hospodařením s energií. Proto je nutné podrobně analyzovat a plánovat celkové procesy a realizovat tak efektivní a udržitelné celkové řešení. S nárokem na přední řešení v oblasti biologického zpracování odpadů Vás doprovázíme od přijetí odpadu až po recyklaci vyrobených produktů. Naše dlouholeté zkušenosti spolu s příslušnými znalostmi nám umožňují individuálně řešit každou výzvu. Pojďme společně vytvořit koncept, který Vám bude skutečně vyhovovat!

Školení obsluhy

Nabízíme potřebná školení pro obsluhu našich systémů. Na vyžádání nabízíme školení také přímo ve Vašem zařízení.

Ať už se jedná o otevřené a jednoduché systémy, nebo o složité uzavřené procesy podporované IT - ukážeme Vám a Vašim zaměstnancům, na čem záleží.

Rádi s Vámi vypracujeme program školení pro Váš tým.

Školení obsluhy

Monitorování zařízení

Coby externí monitorovací orgán nabízíme našim zákazníkům kompletní monitorování zařízení s ohledem na provoz zařízení, kvalitu výrobků a emise ze zařízení. Společně s našimi zákazníky proto vyvíjíme strategie zlepšování, plány provozu a údržby a také strategie školení pro provozní personál.

Monitorování zařízení

Výzkum a vývoj

Investice do inovační síly budoucnosti!

Výzkum a vývoj pro nás znamená investici do naší budoucnosti, do Vaší budoucnosti a do budoucnosti příští generace. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji, který výrazně převyšuje průměr v oboru, pokračujeme v každodenním vývoji využití ekologických surovin. Naše odborné znalosti jsou dále podpořeny nesčetnými výzkumnými projekty, které nerealizujeme samostatně, ale na kterých se podílíme na základě smlouvy s našimi zákazníky. Možnost pracovat ve specifickém prostředí biologického zpracování odpadů po celém světě zvyšuje plochu, obzor a brání nám v tunelovém vidění. Pod heslem "Výzkum je náskok" nabízíme naše inovace nejen jako součást našich vlastních výrobků, ale dáváme toto know-how k dispozici také našim zákazníkům.

Výzkum a vývoj

Schválení

V závislosti na národních požadavcích ve vztahu k nakládání s odpady, stavebním předpisům a nakládání s emisemi, čelí člověk různým výzvám, než může být stavební projekt úspěšně schválen.

Své zákazníky podporujeme technickým know-how a zkušenostmi, aby se jejich schvalovací fáze zbytečně neprodlužovala a aby dodatečné požadavky, které nejsou nutné, systém zbytečně neprodražovaly.

Schválení

Studie proveditelnosti

Aby o úspěchu jejich podnikání nerozhodovalo štěstí, náhoda a spekulace.

Studie proveditelnosti se zaměřují na budoucnost, aby předpověděly úspěch (nebo neúspěch) projektu. Hodnocení projektu je tím přesnější, čím přesnější je znalost okrajových podmínek, faktů a čísel. Ne všechny faktory jsou však vždy přesně známy a je třeba je odhadnout. Kvalita studie proveditelnosti závisí na zkušenostech projektanta. Velké množství již provedených studií, dlouholeté zkušenosti v oblasti nakládání s odpady a neustálý kontakt se zákazníky i provozovateli zařízení nám pomohly získat odborné znalosti, které využíváme při zpracování Vaší studie proveditelnosti. Díky tomu můžeme použít správné údaje pro posouzení a Vám to poskytuje přesné informace o proveditelnosti projektu již v rané fázi. Díky tomu co nejdříve zjistíte, zda má smysl v projektu pokračovat, nebo zda bude lepší investovat čas jinam.

Studie proveditelnosti

Plánování

Vše z jednoho zdroje - omezená rozhraní ušetří bolesti hlavy, zprostředkovatele a někdy i psychiatra!

Doprovázíme váš projekt od prvního konceptu a studie proveditelnosti. Technické překážky schvalování jsou odstraněny prostřednictvím projektování a plánování návrhu a zadání, stavební práce jsou pod naším dohledem a uvedení zařízení do provozu provádíme my. Pro nás to také znamená, že věnujeme zvláštní pozornost tomu, aby byl klient vždy zapojen do procesu a aby bylo možné zohlednit jeho případná přání. Rádi budeme také spolupracovat na přípravě vašeho projektu s Vaším týmem pro plánování domu a zahrady a podpoříme Vásnašimi dlouholetými zkušenostmi s technologií kompostování.

Řízení ovzduší

Řízení emisí se v současné době stává stále větší prioritou. Je důležité znát emise z procesů, aby bylo možné úspěšně realizovat koncepce odvodu spalin. Na jedné straně je třeba splnit právní a technické požadavky, na druhé straně se však nesmí investiční a provozní náklady vymknout kontrole. K regulaci emisí výfukových plynů používáme širokou škálu technologií, od biofiltrůpo čističky výfukových plynů a membránové systémy.

Řízení toku materiálu

Aby bylo možné vlastní zařízení správně elektronicky zmapovat, je třeba nejprve znát cestu materiálu přes dodávky, skladování, zpracování a prodej. Přiřazení dodaných výrobků do správných skladů, interních tras a rezervací je základním předpokladem pro sledovatelnost toku materiálu a vytvoření analýzy toku materiálu. Naším úkolem je analyzovat Vaše zařízení se všemi toky materiálu, abychom mohli vytvořilt co nejefektivnější a nejjednodušší elektronický obraz Vašeho zařízení.

Technická koncepce

Při navrhování našich technologií se vždy snažíme vytvářet co nejméně rozhraní a vyžadovat co nejméně profesí. Snažíme se omezit tu část,kterou má provádět zákazník, ,na obvyklé stavební činnosti. Technologicky relevantní část stavební konstrukce dodáváme jako hotový výrobek na staveniště a může být instalována místními stavebními pracovníky.

Zajištění kvality

Používejte správně systémy zajištění kvality!

Zvýšené legislativní požadavky, hygienické předpisy, kontrolování atd. kladou na systémy zajištění kvality stále složitější požadavky. V praxi se často ukazuje, že v oblasti nakládání s odpady se vede dvojí a trojí dokumentace, investuje se mnoho času a peněz, a přesto se vytváří pouze nedostatečná evidence. Správné využívání dostupných systémů, jejich doplňování, zamezení duplicitních systémů, úspora času a nakonec i peněz - to je motto naší poradenské práce. Abyste Vy, Vaši zaměstnanci a také kontrolní orgány legislativy mohli opět klidně spát.

Zajištění kvality