Kompostování v boxech

COMPOboxy jsou individuálně řízené statické hnilobné jednotky. Překopávánílze omezit na promíchání nebo kypření materiálu. COMPOboxy je možné větrat tlakovou nebo sací ventilací a také cirkulačním vzduchem. Čištění odpadního vzduchu lze provádět pomocí biofiltrů nebo polopropustných membrán.

Použití procesu COMPObox je výhodné zejména v první fázi rozkladu, která je pachově intenzivní. COMPOboxy lze realizovat prostorově úsporným způsobem ve flexibilních rozměrech nebo ve velikostech zařízení.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Kapacita
z 2000 t/a
Emission
Komentář
Statický systém hniloby
Downloads