Κομποστοποίηση κλειστού τύπου

Τα COMPOboxes είναι ατομικά ελεγχόμενες μονάδες στατικής κομποστοποίησης. Η ανάδευση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί μόνο σε ανάμιξη ή σε μείωση συμπύκνωσης των υλικών. Είναι δυνατός ο αερισμός των COMPOboxes με εξαερισμό πίεσης ή αναρρόφησης καθώς και με αέρα βεβιασμένης κυκλοφορίας. Ο καθαρισμός του αέρα εξαγωγής μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας βιολογικά φίλτρα ή ημιπερατές μεμβράνες.

Η χρήση της διαδικασίας COMPOboxes παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στην πρώτη φάση αποσύνθεσης με την έντονη οσμή της διαδικασίας κομποστοποίησης. Τα COMPOboxes μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξοικονόμηση χώρου σε πιο ευέλικτο μέγεθος ή μέγεθος μονάδας.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Χωρητικότητα
από 2000 t/a
Emission
Σχόλιο
Σύστημα στατικής κομποστοποίησης
Downloads