Παράμετροι κομποστοποίησης

Ο βασικός σας εξοπλισμός για διασφάλιση ποιότητας

Για να αποκτήσετε ένα προϊόν αντίστοιχης ποιότητας, η διαδικασία πρέπει να παρακολουθείται και να ελέγχεται με τον βέλτιστο τρόπο. Για να γίνει αυτό, ο χειριστής/η χειρίστρια μιας εγκατάστασης κομποστοποίησης χρειάζεται σημαντικές παραμέτρους κομποστοποίησης. Αυτές μπορούν εύκολα να μετρηθούν με το CMC εργαστήριο εδάφους και προϊόντος κομποστοποίησης μας και τον μετρητής ακριβείας pH.

CMC εργαστήριο εδάφους και προϊόντος κομποστοποίησης

Απλώς ελέγξτε το προϊόν κομποστοποίησης!

Εάν θέλετε να προσδιορίσετε μια μεγάλη ποικιλία παραμέτρων κομποστοποίησης για διασφάλιση ποιότητας, αυτό είναι δυνατό με το CMC εργαστήριο εδάφους και προϊόντος κομποστοποίησης. Μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα αποσύνθεσης και τις συνθήκες κομποστοποίησης ανά πάσα στιγμή και να προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες εάν είναι απαραίτητο. Έτσι τίποτα δεν στέκεται πλέον εμπόδιο σε έναν ιδανικό έλεγχο διαδικασίας. Το CMC εργαστήριο εδάφους και προϊόντος κομποστοποίησης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για γρήγορες δοκιμές στο χωράφι ή στον χώρο κομποστοποίησης. Εύκολη προετοιμασία δειγμάτων, απλές μέθοδοι δοκιμής, γρήγορα, ουσιαστικά αποτελέσματα παρέχουν πληροφορίες άμεσα και βοηθούν τον/την επαγγελματία του χώρου να λάβει αποφάσεις και να αποφύγει λάθη.

Δυνατότητες δοκιμής:

  • Άζωτο (νιτρικό, νιτρώδες, αμμώνιο)
  • Σουλφίδιο

Προαιρετικό:

  • Μέτρηση pH (Επιλογή - ανιχνευτής για μέτρηση Redox)

Μετρητής ακριβείας pH

Η τιμή pH είναι κρίσιμος παράγοντας στην κομποστοποίηση, την ασβέστωση, την κατεργασία του εδάφους και την επιλογή των καλλιεργειών. Προκειμένου να αποφευχθούν λανθασμένες τιμές και να αποκλειστούν εξαρχής σφάλματα, η τιμή του pH θα πρέπει να μετρηθεί στο χωράφι ή αμέσως μετά τη λήψη του δείγματος. Επιπλέον, μπορεί ο επαγγελματίας να λάβει άμεσα μέτρα χωρίς να χρειάζεται να περιμένει το αποτέλεσμα μιας εργαστηριακής εξέτασης.

Δυνατότητες δοκιμής:

  •  Τιμή pH

Προαιρετικό:

  •  Ανιχνευτής μέτρησης Redox