Μέθοδος CMC

Η μέθοδος CMC (Controlled Microbial Composting) δηλαδή «Ελεγχόμενη Μικροβιακή Κομποστοποίηση», σημαίνει ότι οι μικροβιακές διεργασίες καθοδηγούνται και ελέγχονται. Είναι μια διαδικασία που βασίζεται στα αρχικά ευρήματα του Δρ. Ehrenfried Pfeiffer και τελειοποιήθηκε μέσα από το έργο των Siegfried και Uta Lübke.

Ουσιαστικά, πρόκειται για τη δημιουργία και τη διατήρηση βέλτιστων συνθηκών στη διαδικασία κομποστοποίησης για τη διασφάλιση της ανάπτυξης αερόβιων ωφέλιμων μικροοργανισμών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να κλείσουν κύκλοι θρεπτικών ουσιών και άνθρακα και, ειδικότερα, η ανάπτυξης μιας τέλειας πανίδας μικροοργανισμών, η οποία δυστυχώς έχει γίνει σπάνια στη σημερινή γεωργία. Πολλές ιστορίες επιτυχίας από όλο τον κόσμο υπογραμμίζουν όχι μόνο την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, αλλά και τη σχετικά εύκολη εφαρμογή της!