Ανοιχτή μη ασφαλτοστρωμένη κομποστοποίηση σειραδίων

Στην ανοιχτή, μη ασφαλτοστρωμένη κομποστοποίηση σειραδίων, τα οργανικά απόβλητα κομποστοποιούνται απευθείας στην επιφάνεια του εδάφους (χωρίς σφράγιση εδάφους). Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να πληρούνται ειδικές προϋποθέσεις σχετικά με την τοποθεσία (π.χ. προστασία των υπογείων υδάτων). Όσο υψηλότερη είναι η ετήσια βροχόπτωση, τόσο πιο δύσκολο είναι να διατηρηθεί η βέλτιστη φροντίδα. Η κομποστοποίηση δίπλα σε δρόμο είναι ιδανική, γιατί το τρακτέρ μπορεί να παραμείνει στην οδοστρωμένη επιφάνεια και μόνο το σειράδι κομποστοποίησης βρίσκεται στην μη οδοστρωμένη επιφάνεια.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Χωρητικότητα
από 20 t/a
Emission
Σχόλιο
Περιορισμός κλίματος και χωρητικότητας