Συστήματα πορτών

Οι εύχρηστες υδραυλικές πόρτες των Κομποστοποίηση κλειστού τύπου ">Συστημάτων κιβωτίων μας διπλώνουν προς τα πάνω και έτσι απομακρύνονται από το πεδίο δράσης του τροχοφόρου φορτωτή. Η κατασκευή της πόρτας είναι εξωτερική και δεν εκτίθεται στο επιθετικό κλίμα των κιβωτίων. Η στιβαρή κατασκευή εξασφαλίζει αξιοπιστία για χρόνια, κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Οι πόρτες μπορούν να κατασκευαστούν σε πολύ μεγάλα πλάτη για να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη η είσοδος του εξοπλισμού εργασίας.

Για ενσωμάτωση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της μονάδας κομποστοποίησης, ένας τερματικός διακόπτης παρακολουθεί εάν η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή και ο χειριστής/η χειρίστρια μπορεί να αντιδράσει στις διαδικασίες εργασίας και τους τρόπους λειτουργίας με τη βοήθεια του συστήματος ελέγχου της μονάδας.