Μηχάνημα περιέλιξης μεμβράνης

Οι μεμβράνες δεν πρέπει να έχουν τρύπες ή άλλες ζημιές για να εκπληρώσουν τη λειτουργία του φιλτραρίσματος οσμών. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο χειρισμός των μεμβρανών με ήπιο τρόπο. Το σημαντικό καθαρό βάρος τέτοιων μεμβρανών σε βιομηχανικές εφαρμογές επιβάλλει υψηλές απαιτήσεις στην αντοχή στο σχίσιμο. Για μέγιστο πλάτος δώδεκα μέτρων και μήκος έως 100 μέτρα, έχουμε αναπτύξει πρακτικές λύσεις που καθιστούν δυνατή, με τη χρήση υπάρχοντος εξοπλισμού, όπως τροχοφόροι φορτωτές ή τρακτέρ, την επίλυση των logistics του χειρισμού των μεμβρανών με πρακτικό τρόπο.