Naíječ membrány

Membrány nesmí mít žádné otvory ani jiná poškození, aby mohly plnit funkci filtrace zápachu. Proto je obzvláště důležité zacházet s membránou šetrně. Značná hmotnost těchto membrán v průmyslových aplikacích klade vysoké nároky na odolnost proti roztržení. Pro šířku maximálně dvanáct metrů a délku až 100 metrů jsme vyvinuli praktická řešení, která umožňují řešit logistiku manipulace s membránami praktickým způsobem s využitím stávajícího vybavení, jako jsou kolové nakladače nebo traktory.