Kompostování v zakládkách s membránou

Kompostování pomocí polopropustné membrány

Jako ochranu proti emisím zápachu lze na statické hnilobné jednotky aplikovat polopropustnou membránu, kterou je nutné kombinovat s přetlakovou ventilací. Vzhledem k náročnosti manipulace je periodická konverze značně neekonomická.

Polopropustná membrána může významně přispět ke snížení zápachu během kompostovacího procesu . Při manipulaci nebo přemisťování je však nutné membránu odstranit, což nemůže zabránit krátkodobým emisím zápachu a prachu (bioaerosoly).

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Kapacita
z 1000 t/a
Emission
Komentář
Statický systém hniloby