Střechy boxů

V závislosti na technických a právních požadavcích se pro naše Kompostování v boxech">boxy používají dva různé typy střech

  • vzduchotěsná boxová fólie
  • polopropustná filtrační membrána

U vzduchotěsné fóliové střechy je nutné čištění odpadního vzduchu pomocí biofiltru. Tento systém je také možné navrhnout pro kladný nebo záporný tlak, a nabízí tak vysokou míru flexibility pro požadované řízení procesu. Při použití polopropustné filtrační membrány lze přes membránu filtrovat odváděný vzduch. Je třeba poznamenat, že plocha membránového filtru musí odpovídat množství hnijícího materiálu.