Kompostování v kontejnerech

Kompostování v kontejnerech znamená především zvýšení logistické flexibility. Nabízíme dvě různá kontejnerová řešení pro různé logistické požadavky. Zatímco je CSC-kontejner dokonalým logistickým řešením pro sběr a hygienizaci organického odpadu, Earth-Flow-kontejner je optimálním samostatným systémem pro malé kapacity od 0,5 až 3 tuny odpadu denně.

Naše technologie kontejnerů, vybavená inteligentními softwarovými řešeními, aktivním monitorováním procesů a kontrolou zápachu díky zapouzdřené konstrukci, je ukázkou moderních řešení pro nakládání s odpady.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Kapacita
z 200 t/a
Emission
Komentář
Kombinovaná logistika sběru a procesu hniloby