Parametry kompostu

Vaše základní vybavení pro zajištění kvality

Aby bylo možné získat produkt odpovídající kvality, je třeba proces optimálně monitorovat a řídit. K tomu potřebuje provozovatel kompostárny smysluplné parametry kompostu. Ty lze snadno změřit pomocí naší CMC laboratoře pro půdu a kompost a přesného měřiče pH.

CMC půdní a kompostová laboratoř

Kontlolujte kompost snadno!

Chcete-li pro zajištění kvality zjistit různé parametry kompostu, naše CMC půdní a kompostová laboratoř to umožňuje. Kvalitu rozkladu a stav hniloby můžete kdykoli zkontrolovat a v případě potřeby provést nápravná opatření. To znamená, že ideálnímu řízení procesů nestojí nic v cestě. CMC půdní a kompostovací laboratoř je vhodná zejména pro rychlé testy v terénu nebo v kompostárně. Snadná příprava vzorků, jednoduché testovací metody, rychlé a smysluplné výsledky poskytují okamžité informace a pomáhají odborníkůmpři rozhodování a vyvarování se chyb.

Možnosti testování:

  • Dusík (dusičnany, dusitany, amonium)
  • Sulfid

Volitelně:

  • Měření pH (volitelně - sonda pro měření redoxu )

přesný měřič pH

Hodnota pH je při kompostování, vápnění, obdělávání půdy a výběru plodin rozhodujícím faktorem. Aby se předešlo falešným hodnotám a aby se hned na začátku vyloučily zdroje chyb, měla by se hodnota pH měřit v terénu nebo pokud možno bezprostředně po odběru vzorků. Kromě toho může odborník přijmout okamžitá opatření, aniž by musel čekat na výsledek laboratorního testu.

Možnosti testování:

  •  Hodnota pH

Volitelné:

  •  Redoxní měřicí sonda