Parametry kompostu

Podstawowe wyposażenie zapewnienia jakości

Aby uzyskać produkt odpowiedniej jakości, proces musi być optymalnie nadzorowany i regulowany. Użytkownik instalacji kompostowania potrzebuje konkretnych parametrów kompostu. Nasze laboratorium ziemi CMC i kompostu oraz miernik precyzyjny pH umożliwiają łatwy pomiar.

Laboratorium ziemi i kompostu CMC

Proste kontrolowanie kompostu!

Aby ustalić rozmaite parametry kompostu w ramach zapewnienia jakości, można skorzystać z naszego laboratorium CMC ziemi i kompostu. Jakość rozkładu oraz warunki dekompozycji można w każdej chwili sprawdzać i w razie potrzeby podejmować działania naprawcze. Dzięki temu nic nie zakłóca idealnej realizacji procesu. Laboratorium ziemi i kompostu CMC jest odpowiednie do szybkich testów na polu lub w miejscu kompostu. Łatwe przygotowanie próbek, proste metody badawcze oraz szybkie i wiarygodne wyniki pozwalają od razu wyciągnąć wnioski i pomagają podejmować decyzje oraz unikać błędów.

Możliwości badania:

  • azot (azotan, azotyn, amoniak)
  • siarczek

Opcjonalnie:

  • pomiar pH (opcja – sonda do pomiaru Redox)

Miernik precyzyjny pH

Wartość pH jest decydującym czynnikiem podczas kompostowania, wapnowania, przetwarzania ziemi oraz wyboru rośliny uprawnej. Aby uniknąć nieprawidłowości w wartościach i wykluczyć od razu źródła błędów, wartość pH powinna być mierzona w miarę możliwości na polu lub bezpośrednio po pobraniu próbki. Ponadto można natychmiast podjąć działania bez oczekiwania na wynik badania laboratoryjnego.

Możliwości badania:

  •  wartość pH

Opcjonalnie:

  •  sonda pomiarowa Redox