Zamknięte kompostowanie w pryzmach

Metoda newEARTH jest opatentowana przez Compost Systems i łączy w sobie zalety kompostowania w pryzmach z zamkniętym systemem kompostowania. Pozwala to obniżyć koszty przetwarzania oraz koszty wykonania przy pełnej kontroli emisji. Tajemnica tkwi w połączeniu napowietrzania pryzmy z inteligentną koncepcją prowadzenia powietrza hali dekompozycji.

Dzięki ciągłemu napowietrzaniu wyciągowemu materiału do dekompozycji emisje nie trafiają do hali, lecz są odprowadzane bezpośrednio do biofiltra. Ponieważ w hali zawsze panuje lekkie podciśnienie, skutecznie zapobiega to wydostawaniu się wszelkich emisji. Metoda newEARTH charakteryzuje się przystępnymi kosztami wykonania i przetwarzania oraz doskonałą jakością kompostu.

Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Pojemność
od 10000 t/a
Emission
Komentarz
Dynamiczny lub statyczny system dekompozycji