Systemy odprowadzania powietrza

Życie w zgodzie z sąsiadami

Rozkład odpadów organicznych wiąże się z powstawaniem bardzo nieprzyjemnych zapachów. Aby uniknąć problemów z sąsiadami

i okolicznymi mieszkańcami, odpady należy zbierać i oczyszczać. Szczególną rolę odgrywają przy tym biofiltry, kondycjonowanie powietrza odprowadzanego oraz przewody rurowe.

Kondycjonowanie powietrza odprowadzanego

Aby zapewnić optymalną wydajność rozkładu w biofiltrze, należy najpierw przeprowadzić kondycjonowanie powietrza odprowadzanego. W zależności od wielkości i typu instalacji powietrze odprowadzane jest czyszczone wstępnie w myjce kwasowej, aby usunąć agresywne substancje takie jak amoniak. W pojemniku do mycia następuje nasycenie powietrza odprowadzanego do maksymalnej wilgotności, co zapobiega wysychaniu materiału filtra.

Biofiltr

W praktyce biofiltr okazał się najprostszym i najbardziej przystępnym cenowo rozwiązaniem do oczyszczania powietrza odprowadzanego. Powietrze jest równomiernie rozprowadzane na całej powierzchni biofiltra. W nasypanym do niego drewnie z korzeni, wiórach i innych materiałach następuje biologiczny rozkład zapachów. Stosujemy naszą technikę EMSR do pomiaru kluczowych parametrów, aby zapewnić optymalną eksploatację i uniknąć emisji zapachów. Wielkość biofiltra zależy z przetwarzanej ilości powietrza odprowadzanego. Eksploatacja jest łatwa i charakteryzuje się wysokim poziomem zabezpieczeń przed awarią. System umożliwia optymalne oczyszczanie powietrza odprowadzanego przy minimalnych kosztach. Przy użyciu biofiltra można uzyskać zmniejszenie zapachów do 90–98%.

Przewody rurowe

Powietrze odprowadzane w halach kompostowania oraz zakładach obróbki mechaniczno-biologicznej (MBP) zawiera substancje, które mogą wykazywać agresywne działanie na materiały. Dlatego do układu powietrza odprowadzanego stosowane są wysokiej jakości rury ze stali szlachetnej lub tworzywa sztucznego.

Na życzenie planujemy i realizujemy układ przewodów rurowych dostosowany do danej instalacji.