Συστήματα εξαγωγής αέρα

Για να ζείτε ειρηνικά με τους γείτονές σας

Η αποσύνθεση των οργανικών αποβλήτων δημιουργεί οσμές που μπορεί να είναι εξαιρετικά δυσάρεστες. Για να αποφύγετε τα προβλήματα με γείτονες και κατοίκους,

αυτά πρέπει να συλλέγονται και να καθαρίζονται. Η ύγρανση του αέρα εξαγωγής, τα βιολογικά φίλτρα και οι σωληνώσεις είναι κεντρικής σημασίας.

Ύγρανση του αέρα εξαγωγής

Για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση αποσύνθεσης στο βιολογικό φίλτρο, ο αέρας εξαγωγής πρέπει να έχει υγρανθεί εκ των προτέρων. Ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο της μονάδας, ο αέρας εξαγωγής προκαθαρίζεται σε μια όξινη πλυντρίδα για να ξεπλυθούν επιθετικές ουσίες όπως η αμμωνία. Σε ένα κιβώτιο πλύσης, πραγματοποιείται ο κορεσμός του αέρα εξαγωγής στο μέγιστο επίπεδο υγρασίας, γεγονός που εμποδίζει την ξήρανση του υλικού του φίλτρου.

Βιολογικό φίλτρο

Στην πράξη, ένα βιολογικό φίλτρο έχει αποδειχθεί ότι είναι η απλούστερη και πιο οικονομική επιλογή για τον καθαρισμό του αέρα εξαγωγής. Ο αέρας κατανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια του βιολογικού φίλτρου. Σε ένα επίχωμα από ριζόξυλο, ροκανίδια και άλλα υλικά, οι οσμές αποδομούνται βιολογικά. Σημαντικές παράμετροι διαδικασίας μετριούνται με την τεχνολογία EMSR για να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία και να αποφεύγονται οι εκπομπές οσμών. Το μέγεθος του βιολογικού φίλτρου εξαρτάται από τον όγκο του αέρα εξαγωγής που πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία. Η λειτουργία είναι εύκολη στον χειρισμό και είναι ιδιαίτερα ασφαλής στην αστοχία. Το σύστημα επιτρέπει τον βέλτιστο καθαρισμό του αέρα εξαγωγής με ελάχιστο κόστος. Με ένα βιολογικό φίλτρο, μπορούν να επιτευχθούν μειώσεις οσμών 90 - 98 %.

Σωλήνωση

Ο αέρας εξαγωγής στους χώρους κομποστοποίησης και MBΕ περιέχει ουσίες που μπορεί να έχουν επιθετική επίδραση στα υλικά. Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται σωλήνες υψηλής ποιότητας από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό για το σύστημα εξαγωγής αέρα.

Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε το σύστημα σωληνώσεων που θα είναι προσαρμοσμένο στις εγκαταστάσεις σας.