Engineering & Consulting

Engineering & Consulting

Η προσέγγιση

Σκεφτόμαστε λύσεις!

Πιστεύουμε ότι η επεξεργασία των αποβλήτων είναι αδιαχώριστη από την προστασία του περιβάλλοντος, την αποδοτικότητα των πόρων και τη βιομηχανία της ενέργειας. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητο να αναλυθούν και να σχεδιαστούν λεπτομερώς συνολικές διαδικασίες προκειμένου να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική και βιώσιμη συνολική λύση. Με την αξίωση του πρωτοπόρου λύσεων στη βιολογική επεξεργασία αποβλήτων, σας υποστηρίζουμε από την παραλαβή των αποβλήτων έως την αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων. Η πολυετής εμπειρία μας, σε συνδυασμό με τις σχετικές γνώσεις μας, μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση ατομικά. Ελάτε να συνεργαστούμε για να αναπτύξουμε τη λύση που πραγματικά σας ταιριάζει!

Κατάρτιση χειριστή

Προσφέρουμε τα απαραίτητα εκπαιδευτικά σεμινάρια για το λειτουργικό προσωπικό των εγκαταστάσεών μας. Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε επίσης να τα προσφέρουμε απευθείας στη μονάδα σας.

Είτε σε ανοιχτά και απλά συστήματα, είτε σε περίπλοκες κλειστές διαδικασίες που υποστηρίζονται από IT, θα δείξουμε σε εσάς και στους ανθρώπους σας τι πρέπει να γνωρίζετε.

Θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την ομάδα σας.

Κατάρτιση χειριστή

Παρακολούθηση μονάδων

Ως εξωτερικός φορέας παρακολούθησης, προσφέρουμε στους πελάτες μας πλήρη παρακολούθηση μονάδων όσον αφορά τη λειτουργία της μονάδας, την ποιότητα προϊόντος και τις εκπομπές της μονάδας. Ως αποτέλεσμα, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να αναπτύξουμε στρατηγικές βελτίωσης, σχέδια λειτουργίας και συντήρησης καθώς και στρατηγικές κατάρτισης για το λειτουργικό προσωπικό.

Παρακολούθηση μονάδων

Έρευνα και ανάπτυξη

Επένδυση στην καινοτόμο δύναμη του μέλλοντος!

Για εμάς, έρευνα και ανάπτυξη σημαίνει επένδυση στο δικό μας μέλλον, στο δικό σας μέλλον και στο μέλλον της επόμενης γενιάς. Με έναν εσωτερικό ρυθμό έρευνας και ανάπτυξης πολύ πάνω από τον μέσο όρο της βιομηχανίας, αναπτύσσουμε περαιτέρω τη χρήση βιολογικών πρώτων υλών σε καθημερινή βάση. Οι δεξιότητές μας λαμβάνουν πρόσθετη υποστήριξη από τα αμέτρητα ερευνητικά έργα που δεν διενεργούμε ανεξάρτητα, αλλά στα οποία εργαζόμαστε για λογαριασμό των πελατών μας. Η δυνατότητα να μπορούμε να εργαζόμαστε παγκοσμίως στο συγκεκριμένο περιβάλλον επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων ανεβάζει τον πήχη, διευρύνει τον ορίζοντα και μας προφυλάσσει από την περιορισμένη οπτική των πραγμάτων. Κάτω από το σύνθημα «Η έρευνα είναι ένα προβάδισμα», όχι μόνο προσφέρουμε τις καινοτομίες μας στα πλαίσια των δικών μας προϊόντων, αλλά θέτουμε αυτή την τεχνογνωσία στη διάθεση των πελατών μας.

Έρευνα και ανάπτυξη

Άδεια

Ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων, τους οικοδομικούς κανονισμούς και τη διαχείριση εκπομπών, αντιμετωπίζει κανείς διαφορετικές προκλήσεις προκειμένου να εγκριθεί με επιτυχία ένα κτιριακό έργο.

Με τεχνογνωσία και εμπειρία, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, ώστε η φάση έγκρισής τους να μην επεκτείνεται άσκοπα ή περιττές πρόσθετες απαιτήσεις να κάνουν την μονάδα ακριβή χωρίς λόγο.

Άδεια

Μελέτη σκοπιμότητας

Για να μην καθορίζουν την επιτυχία την επιχείρησής σας η τύχη, η σύμπτωση και η κερδοσκοπία.

Κατά την προετοιμασία των μελετών σκοπιμότητας, μπορεί κανείς να δει μια ματιά στο μέλλον, προκειμένου να είναι σε θέση να προβλέψει την επιτυχία (ή την αποτυχία) ενός έργου. Όσο πιο ακριβής η αξιολόγηση ενός έργου, τόσο πιο ακριβής είναι η γνώση σχετικά με τις οριακές συνθήκες, τους αριθμούς και τα γεγονότα. Ωστόσο, δεν είναι πάντα όλοι οι παράγοντες επακριβώς γνωστοί και πρέπει να εκτιμηθούν. Η ποιότητα μιας μελέτης σκοπιμότητας εξαρτάται από την εμπειρία του/της μηχανικού του έργου. Ο μεγάλος αριθμός μελετών που έχουμε ήδη εκπονήσει, η πολυετής εμπειρία στη διαχείριση αποβλήτων και η συνεχής επαφή με πελάτες και διαχειριστές εγκαταστάσεων, όλα αυτά μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε την δεξιότητα μας στη μελέτη σκοπιμότητας σας. Αυτό μας βοηθά να χρησιμοποιήσουμε τους σωστούς αριθμούς για τις αξιολογήσεις, και σας δίνει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη σκοπιμότητα του έργου σε πολύ πρώιμο στάδιο. Θα γνωρίζετε το συντομότερο δυνατό, εάν έχει νόημα να συνεχίσετε το έργο ή αν θα ήταν καλύτερο να επενδύσετε αλλού τον χρόνο σας.

Μελέτη σκοπιμότητας

Μελέτη

Τα πάντα από μια μόνο πηγή - λιγότερες διεπαφές σας γλιτώνουν από πονοκεφάλους, τον μεσολαβητή και μερικές φορές ακόμη και τον ψυχίατρο!

Υποστηρίζουμε το έργο σας από την πρώτη κιόλας ιδέα και την πρώτη μελέτη σκοπιμότητας. Τα εμπόδια για την λήψη της τεχνικής άδειας ξεπερνιούνται μέσω σχεδίου και σχεδιασμού υποβολής, η φάση της κατασκευής παρακολουθείται από εμάς και η έναρξη λειτουργίας της μονάδας πραγματοποιείται από εμάς. Για εμάς, αυτό σημαίνει επίσης πως διασφαλίζουμε οτι ο πελάτης ανά πάσα στιγμή συμμετέχει στη διαδικασία, ώστε να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε επιθυμίες του. Θα χαρούμε επίσης να συνεργαστούμε με την ομάδα σχεδιασμού σας για να αναπτύξουμε το έργο σας και να σας υποστηρίξουμε με την πολυετή εμπειρία μας στην τεχνολογία κομποστοποίησης.

Διαχείριση αέρα

Η διαχείριση εκπομπών αποκτά όλο και περισσότερη προτεραιότητα αυτές τις μέρες. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις εκπομπές των διεργασιών σας για να μπορέσετε να εφαρμόσετε επιτυχημένες λύσεις εξαγωγής αέρα. Αφενός υπάρχουν οι νομικές και τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, αφετέρου δεν πρέπει να ξεφεύγει το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος. Για τον έλεγχο των εκπομπών του αέρα εξαγωγής, χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τεχνολογιών που κυμαίνονται από συστήματα βιολογικών φίλτρων μέχρι και πλυντρίδες καυσαερίων και συστήματα μεμβράνης.

Διαχείριση ροής υλικού

Για να μπορέσετε να χαρτογραφήσετε σωστά ηλεκτρονικά τη δική σας μονάδα, πρέπει πρώτα να είναι γνωστή η διαδρομή υλικού μέσω παράδοσης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και πώλησης. Η ταξινόμηση των παραδοθέντων ειδών στις σωστές αποθήκες, οι εσωτερικές διαδρομές και οι καταχωρήσεις είναι βασική προϋπόθεση για την ιχνηλασιμότητα της ροής υλικού και τη δημιουργία ανάλυσης ροής υλικού. Καθήκον μας είναι να αναλύσουμε την μονάδα σας με όλες τις ροές παραγωγής και υλικών, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ηλεκτρονική απεικόνιση της μονάδας σας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και απλή.

Τεχνική προσέγγιση

Όταν σχεδιάζουμε τις τεχνολογίες μας, προσπαθούμε πάντα να παράγουμε όσο το δυνατόν λιγότερες διεπαφές και να απαιτούμε όσο το δυνατόν λιγότερα επαγγέλματα. Προσπαθούμε να περιορίσουμε την εργασία που πρέπει να παρέχεται επιτόπου σε συνήθη κατασκευαστική εργασία. Το τεχνολογικά σχετικό μέρος της κατασκευαστικής δομής διατίθεται από εμάς ως τελικό προϊόν στο εργοτάξιο και μπορεί να εγκατασταθεί από ανάλογο τοπικό προσωπικό.

Διασφάλιση ποιότητας

Χρησιμοποιήστε σωστά συστήματα διασφάλισης ποιότητας!

Οι αυξημένες απαιτήσεις του νομοθέτη, οι υγειονομικοί κανονισμοί, οι έλεγχοι κ.λπ. θέτουν όλο και πιο περίπλοκες απαιτήσεις στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Στην πράξη, συχνά αποδεικνύεται ότι τηρείται διπλή και τριπλή τεκμηρίωση στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, επενδύεται πολύς χρόνος και χρήματα και παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν να δημιουργούνται μόνο ανεπαρκείς καταγραφές. Η σωστή χρήση των διαθέσιμων συστημάτων, η συμπλήρωση τους, η αποφυγή διπλών συστημάτων, η εξοικονόμηση χρόνου και τελικά χρημάτων - αυτό είναι το σύνθημα της συμβουλευτικής μας δραστηριότητας. Για να μπορείτε να κοιμηθείτε και πάλι ήσυχοι εσείς, οι εργαζόμενοί σας και τα νομοθετικά όργανα ελέγχου.

Διασφάλιση ποιότητας